ਕਹਾਣੀ: ‘ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਰ ਗਏ’ | ਲੇਖਕ: ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਮਰ | ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ