ਕਹਾਣੀ: ਭੂਆ | ਲੇਖਕ: ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ | ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

Bhua (Punjabi Story) by Nanak Singh | Kahani Gurpreet di Jubani