ਕਹਾਣੀ: ਇੱਕ ਕੁੜੀ | ਲੇਖਕ: ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਰੋਏ | ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

Ikk Kuri (Punjabi Story) by Rashpinder Sroye | Kahani Gurpreet di Jubani