ਕਹਾਣੀ: ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹਾਂ | ਲੇਖਕ: ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ | ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

Hun Mai Set Haan (Punjabi Story) by Veena Verma | Kahani Gurpreet di Jubani