ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ | ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ | ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
Host Ramanjit Sidhu talks about the Mar­tyr­dom of Sahibzadas.