ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ