NRIs ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

Gurpreet Singh Sahota talks about why should NRIs not sell their land in Punjab?